tirsdag 4. mars 2014

Me treng vel alle stundo å oppleve å vera i ein sirkel.

Me treng vel alle stundo å oppleve å vera i ein sirkel,
inne i gode armar,
omgitt av menneske ein sett høgt
samtalar kor ein møter kvarandre

-om ikkje, så er me alle i årstidene sin sirkel,
i dei skiftningane dei gir oss,
-kjenne på korleis me vert påverka av m.a. lyset, fargane, tempratur
og stemningar.

Kva sirklar tenkje du på?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar